Provozní řád

 • nástup hostů je vždy v sobotu v době od 12.00 do 14.00 hodin
 • předání pokojů, výdej ložního prádla a čistících přípravků zabezpečuje správce chaty, pí. Hrubá (tel.: 605 927 832) po předložení zaplaceného poukazu
 • pokoj smí užívat pouze počet osob uvedených na poukaze
 • přenocování dalších osob (i dětí) neuvedených na poukaze jest povoleno jen výjimečně, pouze s předchozím souhlasem správce chaty nebo majitelem PENZIONU vi.b.. za úhradu 50 ,- Kč za osobu a noc
 • do kuchyňky doporučujeme vzít s sebou houbičku a utěrky. V ceně pobytu nejsou ručníky a mýdlo
 • brát s sebou k pobytu jakákoliv zvířata (domácí i jiná) je v zájmu ostatních hostů zakázáno. Překročení tohoto zákazu může být důvodem k předčasnému ukončení pobytu.
 • v prostorách PENZIONU vi.b. je nutné chovat se k ostatním hostům ohleduplně, zařízení neničit a nezcizovat. Pokud dojde k poškození zařízení nebo vybavení PENZIONU vi.b. může být majitelem vyžadována náhrada
 • hostům je k dispozici společenská místnost s TV a otevřeným ohništěm. TV mohou obsluhovat pouze osoby starší 10-ti let. Za pořádek odpovídá poslední odcházející, klíč má každý na svazku od vlastního pokoje.
 • Ve společenské místnosti je také našim hostům bezplatně k dispozici bezdrátové WIFI připojení.
 • pro soukromá vozidla hostů slouží parkovací prostor vymezený vjezdem na pozemek a linií bříz. Zajíždění mimo tento prostor na pozemku PENZIONU vi.b. je zakázáno. Je též zakázáno parkovat na cizích pozemcích a okolních cestách
 • v den odjezdu je nutno pokoj vyklidit do 12.00 hodin. Umyjte laskavě veškeré použité nádobí, odmrazte lednici (nechte ji otevřenou) a vytřete podlahu užívaných prostor.


Copyright ® Pension vi.b.   |   počet návštěv   |   webdesign jpcomp.cz